Уулын үйлдвэрийн хаягдлын барилга байгууламж, боомт далан
Нуруулдан уусгах талбайн суурь болон уусмалын сан
Усан сан, усан хангамжийн байгууламж
Геомембран, гео синтетик доторлогоо, насос суурилуулах