Химийн бодис ханган нийлүүлэх, (150 - аад нэр төрлийн химийн бодис)

Азотын хүчил Техникийн давс Гликоль пропилене
Азот Хүхрийн хүчил Аммонийн роданид
Аммони/усгүй/ Кальци хлорид Этил меркаптэн
Аммонийн гидроксид Давсны хүчил